Toen Henk Koetsier 62 jaar was maakte hij de keuze met pensioen te gaan om voor zijn ongeneeslijk zieke vrouw te zorgen. Ondanks dat hij door een zware periode ging, is hij na haar overlijden snel weer aan de slag gegaan met verschillende bezigheden, zoals zijn werk bij ’t Groentje. Maar daarnaast heeft hij ook nieuwe hobby’s gevonden. De manier waarop Koetsier zijn leven herpakte is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De eenzaamheid die Nederlanders ervaren na het pensioen is de laatste jaren steeds meer in beeld gekomen. Dat is juist wat Koetsier probeert te vermijden: “Probeer het heft in handen te nemen, en contacten te hebben in verschillende groepen.”, vertelde hij onder andere tijdens dit interview met houten.hu.nl.