Artikelen met onderwerp 'economie'

Het gebied leent zich naast wateropslag ook voor recreatie en cultuur

Het gebied leent zich naast wateropslag ook voor recreatie en cultuur

In Schalkwijk is op 24 mei de opening geweest van het nieuwe inundatiegebied. Door de milieuveranderingen verwachten ze dat de mensen in Schalkwijk in de toekomst overlast zullen krijgen van overtollig regenwater. Daarom is er een plek gemaakt waar het water naartoe wordt gevoerd en waar het opgeslagen wordt. In het totaal zijn ze ongeveer negen maanden bezig geweest met het uitgraven van het gebied, dus je kan je indenken dat dat heel wat geld kost. Hoe wordt zo'n gebied eigenlijk bekostigd? Wethouder Herman Geerdes is nauw betrokken geweest bij dit project en legt uit hoe het tot stand gekomen is.

Een dagje op de manege

Een dagje op de manege

Vers hooi en stampende hoeven. Sommige mensen willen er niets van weten, andere kunnen zich geen leven zonder voorstellen. We hebben het over paarden. Werken in de paarden is leuk, maar het is een harde wereld. Hoe is het nou om eigenaar van een manege te zijn? Ben van der Maat laat ons een klein kijkje nemen in het leven als manegehouder.