De gemeente Houten is op 28 september samen met negen andere gemeenten een project gestart voor sneller internet op het platteland. Samen met investeringsmaatschappij O-gen gaan zij ervoor zorgen dat de bewoners en bedrijven in het buitengebied een glasvezelnetwerk krijgen.

Volgens Jeroen Pater, communicatieadviseur van de gemeente Houten die nauw betrokken is bij het project,  is dit een grote stap voor het internet in het buitengebied. “Momenteel zitten we in de onderhandelingsfase met de partijen. Het gaat over zaken als planning, hoe diep de kabel in de grond moet liggen enzovoort. Daarover zijn wij nu samen met deze negen gemeenten en O-gen over in onderhandeling.”

Interesse

Marktpartij CIF heeft aangegeven het glasvezelnetwerk aan te leggen mits er voldoende animo is voor het project. Minimaal 50 procent van bewoners en bedrijven in het buitengebied moeten interesse tonen in het project om het de plannen door te laten gaan. In de periode april tot en met juli 2016 is er via een enquête aan bewoners en bedrijven in het buitengebied gevraagd of zij interesse hebben in het glasvezelnetwerk. Uit deze cijfers blijkt dat deze interesse boven de gestelde 50 procent uitkomt. Pater heeft veel vertrouwen in het slagen van het project: “Je ziet dat er zeker een groep is die graag een sneller bereik willen. Als je kijkt naar bedrijven is een snel netwerk vaak een manier om goed je klanten te kunnen bereiken. Maar ook de bewoners in het buitengebied geven aan om een beter bereik te hebben. Wij hopen dat er in de volgende enquête nog steeds genoeg interesse is voor het project.”

Enquête

De bewoners in het buitengebied worden binnenkort nogmaals benaderd of zij interesse hebben. In de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Leusden blijkt uit de eerste enquête al dat de belangstelling voor sneller internet aanwezig is. “Dit is mede te danken aan de vele buurtambassadeurs die er zijn aangewezen”, vertelt Pater. “Zij zijn het aanspreek en informatiepunt voor de buurt. Door deze ambassadeurs is het echt gaan leven onder de bewoners en bedrijven.”

Vervolgtraject

Voordat er een schop in de grond wordt gezet, is er nog een voortraject. Pater egt uit hoe het nu verder gaat. “Eerst moeten de plannen door de gemeenteraad komen, daarna wordt gekeken of alle mensen die eerder interesse hebben getoond er nog steeds in geloven. Als dat allemaal goed verloopt gaan we in februari 2017 een convenant tekenen met alle gemeenten om de afspraken vast te leggen. De voorbereidingen en aanleg van het glasvezelnetwerk staan gepland voor de zomer van 2017. Wij verwachten dat het volledige project begin 2018 afgerond moet zijn. Maar tot die tijd zijn wij als gemeente nog druk bezig met overleggen en onderhandelen.”

Meer informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk is te vinden op breedband.o-gen.nl