Houten is een groeiende gemeente. In samenwerking met de bewoners ontwikkelt de gemeente allerlei projecten om de inrichting te verbeteren. Zo wordt er op dit moment een historische toeristentrekpleister gerealiseerd bij kasteel Ten Goye. Ook worden er verscheidene natuurbezienswaardigheden gemaakt; binnenkort zullen er onder andere een vlinderidylle (een soort vlindertuin in de buitenlucht) en andere plekken voor buitenactivititeiten te vinden zijn. Op het gebied van infrastructuur en wonen zijn de afgelopen periode ook ontplooiingen te zien; er worden veel nieuwe woningen gebouwd en ook wegen worden veiliger en toegankelijker gemaakt om de doorstroom in Houten te verbeteren. Een overzicht van recente ontwikkelingen.

Ten Goye 

Op de Wickenburgseweg wordt op dit moment gewerkt aan het beleefbaar en bewoonbaar maken van het stuk grond waar archeologische vondsten gedaan zijn van het kasteel ten Goye, dat in het begin van de tiende eeuw als een van de eerste kastelen in Utrecht werd gebouwd. Het idee is dat het kasteel beschikbaar gemaakt wordt voor toerisme. Ook wordt er een bezoekersparkeerplaats gebouwd en is er een extra beplantingsplan opgesteld. Het project komt in aanmerking voor de zogeheten Groene Ruimte-subsidie; een subsidie die wordt uitgereikt met het oogpunt op het stimuleren van projecten die natuurbehoud bevorderen.


Vlinderidylle
Langs Waterveste en Voorveste wordt een vlinderidylle aangelegd waarvoor 8000 vierkante meter gazon wordt bezaaid met meerjarige bloemenzaden, waardoor over enkele jaren een bloemenweide met gemengde bloemen zal ontstaan. Ook worden er wandelpaden aangelegd en aan de waterkant bankjes voor vissers neergezet. Het doel hiervan is om meer te doen voor bijen en vlinders maar ook om een mooiere omgeving te creëeren voor de inwoners van Houten.


Eiland van Schalkwijk
Bij het eiland van Schalkwijk worden initiatieven genomen ter bevordering van landbouw, recreatie en de verkoop van streekproducten. De gemeente heeft in samenwerking met de inwoners 30 plannen opgesteld waaronder de bouw van een streektransferium (een plek waar aansluiting van vervoer tussen verschillende plekken in de streek verbeterd wordt), een kanoroute, een restaurant, een gerenoveerd fort met camping en terras, klompenpaden, theetuinen en een bed & breakfast.


Infrastructuur
Ook wordt er in Houten veel gewerkt aan straten en wegen om de gemeente voor iedereen toegankelijk en veilig te maken. Zo wordt er aan de Vikingenpoort en de Odijkseweg gewerkt aan fietsstraten en worden bij de Beusichemseweg en de Binnenweg herinrichtingen gedaan ter bevordering van de verkeersveiligheid en doorstroom. Ook vinden er herstelwerkzaamheden aan de weg plaats bij het Hoefbladhof en het Kamillehof.


Wonen
Op het moment zijn er in Houten veel plannen omtrent woonruimten in de gemeente. Veel van deze initiatieven zijn genomen voor en door ouderen; zo worden er in de Bogermansschool 44 levensloopbestendige appartementen gebouwd (initiatief van ouderenbelangenstichting Oude Dorp) en ook de Mozaïekschool maakt plaats voor een woningbouwproject gericht op ouderen.

Daarnaast worden er bij het Weteringpark gedurende dit jaar 90 nieuwe woningen gerealiseerd en wordt op bedrijventerrein de Meerpaal de Duwboot woonrijp gemaakt. Ook in Houten-Castellum zullen 110 woningen worden gebouwd en om de doorstroom te bevorderen worden daar ook fiets- en wandelbruggen gemaakt. Om het oog te onttrekken aan de weg naar het bouwverkeer is Castellum-Oost aan de zuidzijde tijdelijk groener ingericht.


Al met al kan men zeker een hoop vooruitgang verwachten te zien wat betreft de omgeving in Houten. Voor meer updates kan ook de website van gemeente Houten geraadpleegd worden.