Het doorgeefluik is er voor nieuwkomers in Houten. Vluchtelingen die zich hebben gevestigd, maar die bijna niks hebben. Houtenaren kunnen alles wat ze teveel hebben en nog bruikbaar is via het doorgeefluik doorgeven. Ook op Koningsdag zijn ze in de weer voor de nieuwe Houtenaren: