Het idee voor Ecowijk Mandora is in 2009 tot stand gekomen vanuit Transition Town Houten . Vanaf dat moment zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met het bewerkstelligen van een wijk die volledig rust op duurzame energie. Daarin is het onderscheid te maken tussen de Ecowijk en andere, “normale” wijken. Maar de Ecowijk onderscheidt zich nog op veel meer manieren. Verslaggeefster Rozemarijn Schuurs sprak hierover met Janny Spronk, een van de inwoners en onderdeel van de werkgroep communicatie.