Vrijdag hebben zeventien statushouders in het gemeentehuis een participatieverklaring ondertekend, zo schrijft de Gemeente Houten op de website. Met de ondertekening van ‘Welkom in Nederland’ verklaren zij dat ze de Nederlandse waarden van samenleving respecteren en daarmee ook zich in gaan zetten voor de Houtense samenleving. 

De ceremonie werd gehouden in de raadzaal van de gemeente. Hierbij waren burgemeester Wouter de Jong en coördinerend wethouder opvang en integratie aanwezig. Ook waren er vrijwilligers en beroepskrachten van de vrijwilligersorganisatie vanHouten&Co erbij.

De vier vrijheden waar President Roosevelt tijdens zijn speech in 1941 naar refereerde.

De vier vrijheden waar President Roosevelt tijdens zijn speech in 1941 aan refereerde.
Foto: Wikipedia

Toespraak burgemeester
De zeventien statushouders werden tijdens de ceremonie toegesproken door burgemeester De Jong. In zijn toespraak had hij het over de kernwaarden van onze samenleving en waarvoor die staan. “Het is belangrijk dat mensen die in Nederland komen wonen, onze normen en waarden onderschrijven. Want u bent nu veilig en vrij in Nederland, maar het is belangrijk dat andere mensen dat ook zijn. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we moeten elkaar wel respecteren” aldus burgemeester De Jong. Hij verwees tijdens zijn speech ook naar de ‘Four Freedoms’ toespraak van de oud-Amerikaanse president Franklin Roosevelt uit 1941. Daar had hij het over vrijheid van meningsuiting en religie en over bescherming tegen armoede en over veiligheid in de wereld. “Het gaat het erom wat je zelf doet, hier in Nederland, met al deze vrijheden. Je wilt een bijdrage leveren aan je nieuwe land. Het ondertekenen van de participatieverklaring is een eerste stap.”

Participatieverklaring
De statushouders hebben speciaal voor het tekenen van de verklaring een training gehad over de de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en hoe de statushouders daar tegenaan kijken. Maar ook zijn er praktijkvoorbeelden besproken en daarop mochten de statushouders reageren.  Het tekenen van de participatieverklaring is nu nog vrijwillig. Per 1 juli 2017 wordt dit een verplichting in de Wet inburgering.