In Schalkwijk is op 24 mei de opening geweest van het nieuwe inundatiegebied. Door de milieuveranderingen verwachten ze dat de mensen in Schalkwijk in de toekomst overlast zullen krijgen van overtollig regenwater. Daarom is er een plek gemaakt waar het water naartoe wordt gevoerd en waar het opgeslagen wordt. In het totaal zijn ze ongeveer negen maanden bezig geweest met het uitgraven van het gebied, dus je kan je indenken dat dat heel wat geld kost. Hoe wordt zo'n gebied eigenlijk bekostigd? Wethouder Herman Geerdes is nauw betrokken geweest bij dit project en legt uit hoe het tot stand gekomen is.