Op donderdag 27 oktober organiseren enkele bewoners, energiebedrijf Eneco en de gemeente Houten in zalencentrum De Roskam, een bijeenkomst over Windpark Houten. Deze drie partijen gaan de bezoekers informeren over discussies die zijn gevoerd over mogelijke oplossingen voor het geluidsoverlast van de windmolens.

De bijeenkomst is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Zij evalueerden in het najaar van 2015 het windpark, gelegen naast het Amsterdams-Rijnkanaal. Daaruit is gebleken dat klachten van omwonenden niet altijd nauwkeurig werden afgehandeld. Ook was er niet goed gekeken door de gemeente Houten en Eneco naar de locatie en inrichting van het park, aldus het onderzoek.

Geheimhouding
Met de onderzoeksresultaten van de Universiteit Utrecht zijn de omwonenden, Eneco en de gemeente Houten in gesprek gegaan. Dit gesprek werd onder geheimhouding van de drie partijen gevoerd om geen extra druk op het vergaderen te leggen. Nu dit gesprek is afgerond willen ze de resultaten via deze bijeenkomst naar buiten brengen. Er worden twee bijeenkomsten geregeld. Eén daarvan is een gesloten bijeenkomst voor direct omwonenden van de windmolens. Het gaat hier om bewoners die volgens onderzoek van de Universiteit Utrecht de grootste kans lopen op geluidsoverlast van het windpark.

Aanmelden
De open bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 oktober van 20:00 tot 21:30 uur in zalencentrum De Roskam, Plein 25 in Houten (Oude Dorp). Als u hier bij wilt zijn, moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan via gemeentehuis@houten.nl onder vermelding van ‘bijeenkomst 27 oktober’.

Deze drone-beelden, gemaakt door Vincent Beenhakker, laten zien hoe mooi de windmolens ook kunnen zijn.