Fort Honswijk steeds meer in de schijnwerpers

In november 2016 heeft de gemeente Houten een beslissing gemaakt met een belofte waar ze niet snel spijt van zullen krijgen. Ze kochten destijds namelijk het Fort Honswijk, gelegen aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, op. Hierbij beloofden ze het fort in de komende vijf jaren te blijven ontwikkelen, waar overigens meer publiek bij zou komen kijken.

Fort Honswijk voor het eerst toegankelijk voor groot publiek

Op 1 juli vond het gloednieuwe evenement FORTE plaats in het beruchte fort langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort Honswijk. Dit is de eerste keer dat het fort, na de overname van de gemeente Houten, toegankelijk is voor groot publiek. De organisatie was dan ook al weken van tevoren in volle gang.

Zing Nederlands met me

Het einde van het wekelijkse evenement, georganiseerd door vrijwilligers van Stichting Present, komt langzamerhand in zicht. Tijdens dit evenement komen statushouders en andere nieuwkomers in Houten bijeen om gezellig met elkaar te zingen. Om de sfeer van zo’n avond te proeven, mogen wij op de achtste dinsdagavond een kijkje nemen.