In de gemeente Houten zijn er plannen om tijdelijke woningen te realiseren aan de Hoge Schaft. Jocko Rensen, wethouder volkshuivesting in Houten, legt de keuze voor tijdelijke woningen uit en voor welk probleem dit een oplossing biedt.

dsc4194_jockoVorig jaar heeft de gemeente een  besluit gemaakt over een Woonvisie en daarin is geconstateerd dat er een aantal onderwerpen zijn waarin actie moet worden genomen door de gemeente Houten. Er moet meer worden gebouwd voor gezinnen en de betaalbaarheid van woningen moet groeien. Van oudsher is er in Houten heel duur gebouwd, maar nu moet er worden gedacht aan sociale huurwoningen. Deze zijn er te weinig, zegt wethouder Jocko Rensen.

Urgentie door tekort aan woningen

De gemeente is geconfronteerd met een groep mensen die in een situatie in een huis zitten waarbij of de relatie beëindigt wordt, kinderen in het spel zijn of een plek zoeken voor gezinshereniging: ‘Hier moeten vier of meer mensen gehuisvest kunnen worden. De mensen die zo’n plek nodig hebben, kunnen een urgentieverklaring aanvragen en hebben die dus ook. Maar ook al hebben zij urgentie, er zijn gewoon geen woningen voor deze mensen.’ aldus Rensen. De gemeente Houten is heel kritisch gaan kijken naar hoe zij het tekort aan betaalbare woningen kunnen oplossen. Dit deden zij in gesprek met de woningcorporatie Viveste en projectontwikkelaars. Er is niet veel grond in handen van de gemeente, het meeste is van projectontwikkelaars. Het stuk aan de Hoge Schaft, langs het spoor, is al voorzien van gas, water en licht. Rensen: ‘De urgentie van dit onderwerp zorgt ervoor dat wij konden na gaan denken over wat wij op die plek konden gaan bouwen. Wij zijn in gesprek gegaan met Viveste, over de financiering, of woningen in een tijdelijkheid van tien jaar neergezet kunnen worden, of dit snel gebeurd kan worden en dit alles heeft geleid tot het uiteindelijke plan.’

Prefab woningen

Tijdelijke woningen zijn het snelst te realiseren. Prefab woningen worden in een fabriek gebouwd en kunnen meteen op de daarvoor bestemde plek worden neergezet. Er is gekozen voor een tijdelijkheid van tien jaar, zodat het project zo snel mogelijk kan starten. Op de kritiek waarom er niet een definitieve oplossing wordt gevonden, zegt Jocko: ‘In de tussentijd, wanneer die woningen er staan, kunnen wij nadenken over een definitieve oplossing. Maar omdat deze woningen echt noodzakelijk zijn kiezen wij voor die tijdelijkheid om voorlopig dit probleem op te lossen. En ook hebben wij voor tien jaar gekozen, omdat als je voor een periode van bijvoorbeeld vijf jaar kiest, het heel moeilijk is om deze investering terug te verdienen. Wij willen deze woningen wel betaalbaar  houden voor de doelgroep. Met de keuze voor prefab woningen kunnen wij bij wijze van spreken deze zomer de huizen al plaatsen en de sleutels geven aan de nieuwe eigenaren.’

Kritiek van inwoners

Met een voorlopige schets van het bouwplan is de gemeente langs de inwoners gegaan. Kritiek die naar voren kwam ging over het groot aantal mensen wat op één kleine plek zou komen te wonen, Rensen: ‘Ik heb natuurlijk liever vijfendertig woningen dan tien woningen. Maar ook al zijn het er uiteindelijk tien, dan hebben wij wel een deel van die mensen kunnen helpen. Toen wij de wijk in gingen met dit idee hoorden wij natuurlijk de mensen die het er niet mee eens zijn. Want het gebeurd bij wijze van spreken in hun voor- of achtertuin. Het is belangrijk om het gesprek niet uit de weg te gaan met mensen die het er mee oneens zijn, ik wil hen graag uitleggen waarom wij dit doen. Ik heb een persgesprek gehouden over de tijdelijke woningen en daar zijn verschillende artikelen over gepubliceerd. Ook hebben we huis aan huis brieven in de bus gedaan om mensen uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten. En dat doen wij eigenlijk als eerst; voordat we met de informatie naar buiten gaan informeren we eerst de burgers. Daarna gaan wij het politieke proces in, want de gemeenteraad heeft daar ook nog inspraak.’

Beslissingen maken

‘Wij als college hebben een voorstel gedaan, een plan voor gelegd en de gemeenteraad maakt hier een beslissing over. Met dit plan kunnen we de urgentie en de problemen makkelijk, snel en goed gefinancierd uitvoeren en zo hebben wij dit ook uitgelegd. We staan nu dus echt aan de voorkant van dit proces. Maar dit gaat niet over zomaar een eendagsvlieg, hier is echt lang en zorgvuldig over nagedacht.’

Het probleem wat is ontstaan gaat Jocko Rensen aan het hart: ‘Het gaat echt om een- of tweeoudergezinnen die geen  passend dak boven het hoofd hebben. Ik vind dat die mensen dat verdienen. Wij hebben nog nooit eerder een plan als dit gemaakt in Houten, omdat nooit de nood hiervoor zo hoog was als dat die nu is. Wij moeten ervoor zorgen dat de mensen die hier kunnen, mogen en willen wonen een plekje krijgen in Houten.’