Meer dan 180000 leerlingen uit groep 8 maakten dit jaar de Eindtoets. De kinderen krijgen sinds kort vóóraf gaand aan de toets al een advies van de desbetreffende leerkracht. Wanneer de score van de eindtoets hoger is dan verwacht, kan dit advies aangepast worden. Het advies kan nooit lager worden. Lang niet alle kinderen die de Citotoets heel goed maakten, kregen een hoger advies. Dit bleek uit cijfers van het CBS. Weegt het schooladvies van een leerkracht nu niet té zwaar?
Op Basisschool Klavertje Vier in Houten namen alle achtstegroepers deel aan de Cito-toets. We spreken een leerkracht uit groep 8 hierover.

Andere scholen gebruiken een alternatieve eindtoets. Zo ook de Montessori Basisschool in Houten.