Landelijk zijn er steeds meer jonge leden in bibliotheken. Je zou dus kunnen stellen dat er ook meer gelezen wordt, maar is dat wel echt zo? Volgens een bibliothecaresse van bibliotheek Lek en IJssel in Houten zijn vooral de luisterboeken onder de jongeren populair. Onze verslaggeefster zoekt uit hoeveel en wat voor boeken de jongeren lezen en hoe de trend is ontstaan.