Afgelopen maandag organiseerde Gemeente Houten in samenwerking met Woningstichting Viveste een informatieavond over de bouw van tijdelijke sociale huurwoningen aan de Hoge Schaft in Houten. De komst van deze woningen zorgt voor veel onrust onder de omwonende en belanghebbende.

Op maandag 16 januari vond er in Wijkcentrum Schoneveld een informatieavond over de bouw van 35 tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft in Houten plaats. Deze avond, georganiseerd door de gemeente en in samenwerking met Woningstichting Viveste, was bedoeld om omwonende, omliggende bedrijvende en andere belanghebbende te informeren. De toelichting op de ontwerpverkaveling, de procedure en het ontwerp van de woningen kwamen deze avond aanbod. Maar daarnaast was er ook ruimte voor inspraakmogelijkheden en vragen aan de gemeente.

Te kort aan sociale huurwoningen
Doordat er nauwelijks eengezinswoningen met een lage huur vrijkomen, is het bouwen van sociale huurwoningen noodzakelijk.  Vorig jaar januari is er een nieuwe, landelijke, woningwet in werking getreden. Deze wet kijkt naar de waarde van woningen. Door deze wet kunnen veel woningen van Viveste niet meer aangeboden worden als sociale huurwoningen. Om toch aan de behoefte te kunnen voldoen en de wachttijden niet langer te laten op lopen, moeten er 600 betaalbare woningen bij komen in de gemeente Houten.

Frans-Jozef Snoeks, directeur van Viveste, vertelt: ‘Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een plekje waaruit hij de regie over zijn eigen leven kan pakken. Wij zien te veel mensen langskomen die bezig zijn met overleven, die geen eigen plek hebben, die geen budget hebben en kampen met financiële problemen, dat moet veranderen’.

Tijdelijke huurwoningen aan de Hoge Schaft
De gemeente wil samen met Viveste zo snel mogelijk tegemoetkomen aan deze urgente woonbehoefte. Maar in Houten zijn er niet veel plekken waar er de mogelijkheid is om snel en betaalbaar te bouwen. In de zoektocht naar geschikte grond kwam de gemeente bij het gebied tussen de Albers Pistoriusweg en de spoorlijn uit, de Hoge Schaft.

Het gaat om 35 tijdelijke woningen, geschikt voor gezinnen van ongeveer 4 personen en voor een periode van 10 jaar. Het zijn tijdelijke woningen, maar met een duurzame kwaliteit een mooi modern uiterlijk. Om zo duurzaam en snel mogelijk te bouwen is het bouwbedrijf Barli ingeschakeld.

Het plan
Barli is een systeembouwbedrijf. Dit houdt in dat zij zoveel mogelijk van het bouw werk in hun werkplaats doen en zo weinig mogelijk op de bouwlocatie zelf. De huizen zijn bijna te vergelijken met een Ikea bouwpakket. De woningen die zij gaan bouwen voor het project in Houten moeten daarnaast ook verplaatsbaar zijn. Dit betekend dat over 10 jaar deze woningen verplaatst kunnen worden naar een nieuwe locatie.

Barli heeft de afgelopen week gewerkt aan een voorstel voor dit project. Zij hebben een concept gemaakt voor de indeling van de woningen. Het plan is om smalle woningen realiseren, van ongeveer 4 meter breed. De huizen hebben een kleine tuin van twee meter en delen samen een gemeenschappelijke binnentuin. Deze plannen wekken bij de omwonende en belanghebbende nog flink wat vragen op.

Reacties van de belanghebbende
Verschillende opmerkingen en puntjes van kritiek kwamen tijdens de vragenronde naar voren. Want ‘Waarom heeft te gemeente gekozen voor een tijdelijke oplossing in plaats van een structurele oplossing?’. Volgens Jocko Rensen, wethouder volkshuisvestiging, kan de gemeente met een tijdelijke oplossing dit jaar woningen opleveren, met een structurele oplossing zou dit nog tot eind 2018 duren. Vanuit de zaal kwam veel kritiek, vragen zoals: ‘Waarom onderneemt de gemeente nu pas actie’ en ‘Wat is er de afgelopen 20 jaar gebeurd?’ komen naar voren. Dit komt voornamelijk door de veranderende wetgeving, daardoor is het nu noodzakelijk om bij te bouwen. In het verleden was die noodzaak minder aanwezig.

Ook over privacy heerste en de kwaliteit over de leefomgeving waren zorgen. ‘Want wat gebeurt er als 140 mensen op een klein stukje grond komen te wonen en samen een binnentuin delen?’ De zaal opperde dat met zoveel schrijnende gevallen er problemen en overlast zou ontstaan in de wijk. De wethouder wees de omwonende erop dat het gewoon over normale mensen gaat, alleenstaande moeders met kinderen die een huis zoeken en gewone gezinnen met kinderen die ook in Houten naar school gaan.

Ondanks de noodzaak van betaalbare sociale huurwoningen, zijn de omwonende niet enthousiast en heerst er veel onrust. Omdat het plan zich nog in de beginfase bevindt, zal er de komende weken steeds meer duidelijkheid komen en zullen er meer informatiemomenten plaats vinden. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen kan de website van de gemeente geraadpleegd worden: www.houten.nl/hogeschaft.